(1)
RąbkowskaE. Recenzja Książki: Dydaktyka I łowy. Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund I Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016. ZPJAS 2018, 343-346.