(1)
GrabowskaB. Królewskie Polowanie W Eposach Indyjskich. ZPJAS 2018, 189-204.