(1)
RydzP. Śmierć Zwierzęcia W Powieści Timbuktu Paula Austera. ZPJAS 2019, 287-296.