(1)
SchollenbergerJ. Sen, śmierć I Chart. Doświadczenie Pasywności W Obrazach Luciana Freuda. ZPJAS 2019, 333-341.