TomańskaA. (2023). Rozwój możliwości wykorzystania jaj dla potrzeb człowieka – kontekst naukowy i społeczny. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-30. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.03