KopciewiczL., & WelencM. (2023). COVID i zwierzęta. Zwierzęco-ludzka rodzinność i zwierzęca przestrzeń miejska w czasach pandemii. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-20. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.04