KopańskaK. (2023). W kierunku animalizmu. Relacja człowiek–zwierzę w powieści Filelfo L’assemblea degli animali. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-21. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.07