KaczyńskaE. (2023). Świadectwo Eliana o rogatych zwierzętach Indii. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-21. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.05