ElżanowskiA. (2023). Prześladowanie zwierzęcych imigrantów. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-25. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.02