KrupińskiP. (2015). Słoń a sprawa literaturoznawców, czyli o zoofilologii słów kilka. Rekonesans. Zoophilologica, (1), 13-23. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4806