Mytych-ForajterB. (2015). Zwierzęce, jakiego nie ma. Zoophilologica, (1), 37-43. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4807