NowakT. (2015). Przyczynek do studiów nad biologiczną ewolucją komunikacji. Na tropie pewnej hipotezy. Zoophilologica, (1), 133-147. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4810