PiechotaD. (2015). (Re)wizje naturalizmu w świetle badań nad zwierzętami (animal studies). Rekonesans. Zoophilologica, (1), 165-173. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4812