RoeskeM. (2015). Ludzkie i Nie-ludzkie. Antropologia Czesława Miłosza: człowiek wobec zwierząt. Zoophilologica, (1), 195-205. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4814