KadłubekZ. (2015). „Tierisches” Eugena Drewermanna. W kierunku teologicznym. Zoophilologica, (1), 25-28. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4820