WeslingD. (2015). Timothy Morton w kontekście ekokrytyki materialnej. Zoophilologica, (1), 61-69. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4823