GzyraD. (2015). Problem dopuszczalności stosowania przemocy w obronie zwierząt w teorii praw zwierząt Toma Regana. Zoophilologica, (1), 71-82. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4825