SzatanikZ. (2015). Czy (też nie) zwierzęta. Rozważania nad zwierzęcością w poezji Lorny Crozier. Zoophilologica, (1), 251-261. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4829