Tymieniecka-SuchanekJ. (2016). O zwrocie zwierzęcym we współczesnej Rosji [Альманах „Русский мiръ. Пространство и время русской культуры”. Мiръ животных. Тематический выпуск. «Русская культура», Санкт- -Петербург 2015 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w twardej oprawie, 379 stron)]. Zoophilologica, (2), 313-316. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6190