NowakT. (2017). Małpia gramatyka? Porównanie potencjału kombinatorycznego ludzi i szympansów (studium przypadku). Zoophilologica, (3), 109-127. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7122