Mitek‑DziembaA. (2018). Myślistwo i religia. O religioznawczej ocenie praktyk łowieckich w perspektywie animal studies. Zoophilologica, (4), 71-87. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7483