HelmanA. (2018). Polowanie jako spektakl i metafora: rola scen myƛliwskich w filmach fabularnych. Zoophilologica, (4), 271-292. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7493