TrusewiczK. (2018). Sprawozdanie z konferencji „Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy", Poznań, 23–24 października 2017. Zoophilologica, (4), 361-365. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7541