BłaszczakM. (2019). „Zdychanie” czy „umieranie”? – estetyczny i etyczny wymiar śmierci we współczesnej twórczości dramaturgicznej. Zoophilologica, (5), 237-252. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.19