SchollenbergerJ. (2019). Sen, śmierć i chart. Doświadczenie pasywności w obrazach Luciana Freuda. Zoophilologica, (5), 333-341. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.27