KończalK. Mieszkańcy „opacznego miniaturowego uniwersum”. Zwierzęta w twórczości W.G. Sebalda. Zoophilologica, n. 1, p. 227-250, 23 dez. 2015.