SzatanikZ. Czy (też nie) zwierzęta. Rozważania nad zwierzęcością w poezji Lorny Crozier. Zoophilologica, n. 1, p. 251-261, 23 dez. 2015.