RąbkowskaE. Recenzja książki: Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund i Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016. Zoophilologica, n. 4, p. 343-346, 24 dez. 2018.