Kopciewicz, Lucyna, i Marcin Welenc. 2023. „COVID I Zwierzęta. Zwierzęco-Ludzka Rodzinność I Zwierzęca Przestrzeń Miejska W Czasach Pandemi”i. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 2 (12) (grudzień), 1-20. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.04.