Kaczyńska, Elwira. 2023. Świadectwo Eliana O Rogatych Zwierzętach Indii. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 2 (12) (grudzień), 1-21. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.05.