Singer, Peter, Dmitry Kozhevnikov, i Magdalena Kozhevnikova. 2023. „Wszystkie Zwierzęta Są Równe… Czyli Dlaczego Zasada Etyczna, Na Której Opiera Się Ludzka Równość, Wymaga Od Nas Także Równego Traktowania Zwierzą”t. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 2 (12) (grudzień), 1-9. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.12.