Nowak, Tomasz. 2015. „Przyczynek Do Studiów Nad Biologiczną Ewolucją Komunikacji. Na Tropie Pewnej Hipotez”y. Zoophilologica, nr 1 (grudzień), 133-47. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4810.