Piechota, Dariusz. 2015. „(Re)wizje Naturalizmu W świetle Badań Nad Zwierzętami (animal Studies). Rekonesan”s. Zoophilologica, nr 1 (grudzień), 165-73. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4812.