Schollenberger, Justyna. 2016. „Afekt I Defekt Atlasu Zwierząt. Narracyjny Wymiar Historii Naturalnej W Malarstwie Waltona Ford”a. Zoophilologica, nr 2 (grudzień), 139-49. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6175.