Naplocha, Anna. 2018. Obserwowanie Cierpienia? O Traumatyczności Doświadczeń Dzieci I Zwierząt Związanych Z Polowaniami Na Podstawie Wybranych Utworów Literackich. Zoophilologica, nr 4 (grudzień), 245-58. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7492.