Rąbkowska, Ewelina. 2018. „Recenzja Książki: Dydaktyka I łowy. Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund I Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 201”6. Zoophilologica, nr 4 (grudzień), 343-46. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7500.