TomańskaA. (2023) Rozwój możliwości wykorzystania jaj dla potrzeb człowieka – kontekst naukowy i społeczny, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), s. 1-30. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.03.