KopciewiczL. i WelencM. (2023) „COVID i zwierzęta. Zwierzęco-ludzka rodzinność i zwierzęca przestrzeń miejska w czasach pandemi”i, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), s. 1-20. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.04.