KnopikA. (2023) Nagrobki zwierzęce Jana Gawińskiego w perspektywie ekokrytyki, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), s. 1-15. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.06.