KopańskaK. (2023) „W kierunku animalizmu. Relacja człowiek–zwierzę w powieści Filelfo L’assemblea degli animal”i, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), s. 1-21. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.07.