ElżanowskiA. (2023) Prześladowanie zwierzęcych imigrantów, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), s. 1-25. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.02.