SingerP., KozhevnikovD. i KozhevnikovaM. (2023) „Wszystkie zwierzęta są równe… czyli dlaczego zasada etyczna, na której opiera się ludzka równość, wymaga od nas także równego traktowania zwierzą”t, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), s. 1-9. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.12.