ElżanowskiA. (2023) Ubój rytualny jest niehumanitarny, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), s. 1-18. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.11.