Mytych-ForajterB. (2015) „Zwierzęce, jakiego nie m”a, Zoophilologica, (1), s. 37-43. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4807 (Udostępniono: 15czerwiec2021).