NowakT. (2015) „Przyczynek do studiów nad biologiczną ewolucją komunikacji. Na tropie pewnej hipotez”y, Zoophilologica, (1), s. 133-147. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4810 (Udostępniono: 19czerwiec2021).