KurekJ. (2015) „«Zaiste, nikt im losu zazdrościć nie może». Robert Falcon Scott i Apsley Cherry-Garrard o swoich zwierzętach w drodze na biegun południow”y, Zoophilologica, (1), s. 279-294. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4815 (Udostępniono: 19czerwiec2021).