GzyraD. (2015) „Od teorii etycznej do politycznej [Sue Donaldson, Will Kymlicka: Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights. Oxford University Press, 2011 (publikacja anglojęzyczna w miękkiej oprawie, 352 strony)”], Zoophilologica, (1), s. 327-328. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4818 (Udostępniono: 15czerwiec2021).