WeslingD. (2015) Timothy Morton w kontekście ekokrytyki materialnej, Zoophilologica, (1), s. 61-69. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4823 (Udostępniono: 22czerwiec2021).