KończalK. (2015) „Mieszkańcy «opacznego miniaturowego uniwersum». Zwierzęta w twórczości W.G. Sebald”a, Zoophilologica, (1), s. 227-250. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4828 (Udostępniono: 15czerwiec2021).