NawareckiA. (2015) „«Ile zwierząt zabrał Mojżesz do swojej arki?» Zwierzęce, dziecięce i poetyckie według Justyny Bargielskie”j, Zoophilologica, (1), s. 263-270. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4830 (Udostępniono: 19czerwiec2021).